Andmekaitsetingimused

OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid

Meie veebisaidi aadress on https://looduslikudehitusmaterjalid.ee.

Isikuandmete kaitse

Veebipoes kogutud isikuandmete vastutavaks töötlejaks on OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid, Batarei talu, Raigla küla, Räpina vald, Põlva maakond, 64417, Eesti.

Vebipoes kogutakse ja töödeltakse isikuandmeid üksnes vastavalt isikuandmete kaitse seaduse nõuetele ning kooskõlas mistahes muude õigusaktidega, mis reguleerivad isikuandmete kaitset.

Käesolevate veebipoe kasutustingimustega nõustudes annab Ostja OÜ-le Looduslikud ehitusmaterjalid nõusoleku esitatud isikuandmete töötlemiseks. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid töötleb ostjate isikuandmeid  üksnes ulatuses, mis on vajalik ostja teenindamiseks ning müügilepingu ja esitatud tellimuse täitmiseks.

OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid edastab ostjale otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui ostja on selleks selgesõnalise nõusoleku andnud.

Isikuandmete   töötlemise   ja   küpsiste   kasutamise   täpsemad   reeglid   on   toodud   veebipoe „Privaatsuspoliitikas“.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada info@looduslikudehitusmaterjalid.ee.

Intellektuaalne omand

Veebipoe sisu kuulub OÜ-le Looduslikud ehitusmaterjalid ja koostööpartneritele ning on kaitstud intellektuaalse omandi kaitset reguleerivate õigusaktidega, välja arvatud juhul, kui käesolevates tingimustes või veebilehtedel on kindlaks määratud teisiti.

Veebipoe sisu levitamine või ärilisteks eesmärkideks kasutamine täielikult või osaliselt, on keelatud ilma OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid eelneva kirjaliku nõusolekuta. Logod ning seonduvad graafilised kujutised on registreeritud kaubamärgid.

Veebipood võib sisaldada viiteid või linke kolmandate osapoolte veebilehtedele, mille sisu ei kuulu OÜ-le Looduslikud ehitusmaterjalid. OÜ Looduslikud ehitusmaterjalid ei vastuta taoliste veebilehtede sisu või nende kasutamise mistahes tagajärgede eest.